Aanmelden?

Wij hanteren geen wachtlijsten, wij zorgen voor een geschikte en gepaste plek voor jou.

Klik hier om jezelf aan te melden.

De Moerbei – Activering en dagbesteding

Voor veel mensen is deelnemen aan het maatschappelijke leven, zoals werken, studeren of vrijwilligerswerk niet vanzelfsprekend. Het kan zijn dat dit ook voor jou tijdelijk niet mogelijk is. De Moerbei biedt dagbestedings- en activeringstrajecten, aan mensen die graag vooruit willen. Wij zijn van mening dat iedereen unieke kwaliteiten heeft en hopen die samen met jou te kunnen ontdekken!

Stap voor stap zien we deelnemers groeien in hun kracht, zelfvertrouwen en zeker ook in trots. Trots op zichzelf en op de mooie producten die ze maken. We gaan graag in gesprek over de mogelijkheden die we jou kunnen bieden.

Het traject:

Alle deelnemers van De Moerbei komen eerst op intakegesprek bij een trajectbegeleider. In dit gesprek wordt gekeken naar de mogelijkheden binnen onze organisatie en hopen we voor jou een passende plek te vinden binnen ons aanbod. We stellen de verschillende werkplaatsen aan je voor en inventariseren waar je interesses liggen en wat je wil leren. Veel deelnemers hebben een tijd niet deel kunnen nemen aan het maatschappelijke leven door een veelvoud aan redenen.

Samen met je trajectbegeleider kijk je wat dat voor jou betekent. Wat heb je nodig om weer aan de gang te gaan, waar liggen uitdagingen, waar liggen mogelijkheden? Alle deelnemers hebben een eigen verhaal, samen kijken we wat jij nodig hebt en met maatwerk hopen we daarbij aan te kunnen sluiten.

Het zorgplan:

Samen wordt een plan opgesteld met daarin de doelen waar je aan gaat werken. Het plan wordt iedere drie maanden geëvalueerd en bijgesteld als dat nodig is. Ons doel daarbij is mensen door middel van positieve (succes)ervaringen weer perspectief bieden voor de toekomst. Weer actief deelnemen kan uitdagend zijn voor veel mensen die een tijd niet gewerkt hebben. Veel deelnemers geven aan dat ze door het volgen van een zinvolle daginvulling en door samenwerken met anderen aan leuke opdrachten een positieve ontwikkeling doormaken.

Het ervaren van meer structuur en onderdeel zijn van een groep heeft op veel mensen een positief effect. Deze ontwikkeling zien we ook terug in het aantal deelnemers die doorgroeien naar een betaalde baan of vrijwilligerswerk, maar ook aan het enthousiasme van onze deelnemers die trouw blijven komen.

Onze werkplaatsen:

We hebben verschillende werkplaatsen die allemaal overeenkomstig hebben dat ze uit passie zijn ontstaan waarbij duurzaamheid, authenticiteit en creativiteit een belangrijke drijfveer is.

Zakelijk

Er zijn verschillende mogelijkheden om het traject binnen de Moerbei te financieren. Voor vragen kun je contact met ons opnemen via de knop Aanmelden of op telefoonnummer 076-5324313.

De meeste deelnemers komen via de volgende instroomopties:

  • Voortijdig schoolverlaters (VSV- trajecten) middels subsidies van de Gemeente
  • WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) We hebben contracten met de Gemeente Breda (centrumgemeente), met de Dongemond Gemeente en de Gemeente Altena
  • WLZ (Wet Langdurige Zorg)
  • Werkervaringsplekken via o.a. de Gemeente
  • Via andere zorginstellingen middels onderaannemerschap
  • Zonder financiering (dan bestaat de mogelijkheid om mee te kijken hoe deze gerealiseerd kan worden)