Omschrijving Moerbei

De Moerbei is er voor jongeren (vanaf 15 jaar) en volwassenen die om diverse redenen zijn vastgelopen in reguliere processen in de maatschappij. Zij hebben voortijdig hun school verlaten, veelal geen werk en/of verkeren in een uitkeringssituatie. De doelgroep is divers, veelal zijn het mensen met verschillende achtergronden en problematieken.

Kenmerkend voor de doelgroep is weinig succeservaringen in hun leven opgedaan te hebben en hierdoor een lage eigenwaarde te hebben. Een positieve, stimulerende en motiverende omgeving is juist dan hard nodig. Daarbij komt het met regelmaat voord dat zij een combinatie van leer- en gedragsproblemen hebben.

Het doel van de Moerbei is deelnemers een plek bieden waar zij in hun kracht komen, ontdekken waar interesses liggen en structuur krijgen in hun leven. Daarin vinden we het belangrijk zoveel mogelijk maatwerk trajecten te bieden. De trajecten die de Moerbei biedt zijn als volgt te omschrijven:

Activeringstraject

De Moerbei biedt activeringstrajecten aan waarin het aanleren van structuur centraal staat. In deze trajecten liggen de prioriteiten op

  •  ’s ochtends op tijd aanwezig zijn en aanwezig blijven,
  • Afspraken nakomen met de praktijkbegeleider,
  • Opdrachten uitvoeren,
  • Omgaan met collega deelnemers,

Kort samengevat gaat het hier om de basis vaardigheden voor goed werknemersschap. De activering vindt plaats in een van de werkplaatsen van de Moerbei of indien een deelnemers daar aan toe is, wordt met hem of haar gezocht naar een plek buiten de Moerbei voor vrijwilligerswerk of werkervaringsplek. Onderstaand volgt een omschrijving van de verschillende werkplaatsen van de Moerbei waar activering gevolgd kan worden.

beij

De activering wordt aangeboden in een omgeving waar veel buiten gewerkt wordt en waar dieren gehouden worden. De activiteiten die gedaan worden zijn divers en seizoensgebonden. De deelnemers worden zoveel mogelijk betrokken bij taakverdeling die iedere ochtend plaats vindt in de vorm van een werkbespreking.

BEIJ kweekt en oogst verschillende groenten en fruit, welke worden gebruikt voor verkoop.

biggen


spijker

In de houtwerkplaats van SPIJKER kunnen deelnemers aan de slag die affiniteit hebben met techniek en het leuk vinden producten te maken en te knutselen. De werkplaats is divers qua mogelijkheden, er worden onder andere meubels gemaakt van steigerhout en pallethout, maar er wordt ook geschilderd, met textiel gewerkt en in afval wordt nieuw leven geblazen.

Producten van SPIJKER worden met regelmaat geplaatst op social media. In overleg met de praktijkbegeleider van de houtwerkplaats kunnen klanten op maat gemaakte producten (oa meubels) laten maken. Onze deelnemers hebben een product afgeleverd waar ze trots op zijn en de klant heeft hiermee een verantwoord en uniek product.

banner_villaboerebont_3-1024x304


moer

In de fietswerkplaats van MOER krijgen de deelnemers de mogelijkheid zich bezig te houden met 2 verschillende ‘fietstypes’. De meesten beginnen met het uit elkaar halen en opknappen van gebruikte fietsen, zodat ze rustig kunnen kennismaken met de fietstechniek. Indien de deelnemer meer interesse en handigheid krijgt in de fietstechniek biedt de werkplaats de mogelijkheid mee te helpen bij het bouwen van retrofietsen. Deze retrofietsen worden verkocht onder de naam ‘MOER’. Ook hierbij is trots en waardering voor het geleverde eindproduct een zeer positief resultaat.

fiets


Conciërges

De Moerbei deelt het gebouw met medewerkers van Villa Boerebont. De deelnemers van de Moerbei voeren verschillende taken in en rondom het gebouw onder begeleiding uit. Het groepje deelnemers is klein, waardoor we deelnemers die intensievere praktijkbegeleiding behoeven, ook bediend kunnen worden.

Horeca

De Moerbei verzorgt de lunch voor medewerkers en deelnemers van de Moerbei en van zorginstelling Villa Boerebont. De deelnemers worden bij het gehele proces van de lunchbereiding betrokken, van inkoop tot bereiding en opruimen ervan. Naast lunch wordt iedere donderdag een afhaalmenu bereid.

Beroepskeuzeprogramma Your Choice

Het beroepskeuzeprogramma wordt onder de naam Your Choice aangeboden. Met dit 10 weken durende programma krijgen deelnemers inzicht in hun kwaliteiten, interesses en kansen en stellen we samen doelen op om na te streven. We maken ze inzichtelijk wat van hen verwacht wordt in de maatschappij en welk gedrag hierbij gewenst is. Om de deelnemers een duidelijk beeld te geven van beroepsrichtingen, zijn stages een onderdeel van het programma. Ook praktische zaken zoals het opstellen van een sollicitatiebrief, CV, opbouwen van een actief netwerk en het voeren van een sollicitatiegesprek komen aan de orde. Tijdens het programma zullen de deelnemers zowel in groepsverband gecoacht worden als individueel.

Na 10 weken gaat de begeleiding individueel verder en worden de op maat opgestelde doelen verder uitgewerkt en nagestreefd. Een voorwaarde die gesteld wordt voor het Your Choice programma is dat de deelnemer over voldoende capaciteiten beschikt waardoor voldoende inzicht is in eigen gedrag en gemaakte keuzes.

Individuele coaching

De individuele coaching loopt als een rode draad door de trajecten heen. Afhankelijk van de deelnemer en zijn of haar doelen, wordt individuele coaching ingezet. Doelen kunnen uiteenlopen van bijvoorbeeld het behouden van structuur tot het vinden het behouden van een betaalde werkplek. Deze coaching wordt ook nauw afgestemd met betrokken partijen rondom de deelnemer, ter voorkoming dat zaken blijven liggen of juist dubbel gedaan worden.

Toekomst

In de toekomst wil de Moerbei aan een bredere doelgroep een zinvolle dag invulling kunnen bieden in de zin van leeftijd, maar ook wat problematieken en achtergronden betreft. De Moerbei streeft er naar een plek te zijn waar mensen iets kunnen leren, maar ook waar mensen terecht kunnen die hun kennis en ervaring willen delen. Dit kan in de vorm van vrijwilligerswerk zijn of het overdragen van een ambacht. De Moerbei wil zich niet richten op een specifieke doelgroep, waardoor we een reële afspiegeling creëren van de maatschappij, met haar mooie én haar grillige kanten. Een veilige plek waar fouten gemaakt mogen worden, waar geoefend wordt hoe te gedragen in de maatschappij en wat deze van je verwacht.

 

De Moerbei – Sociaal Design

We zijn super trots op de producten die onze deelnemers op de verschillende werkplaatsen maken en dat willen we laten zien! Sinds kort verkopen wij de producten in een gezellig winkeltje in de St Annastraat 13 in Breda en de reacties zijn heel positief. Onze winkel is ons uithangbord, een plek om hebberig van te worden! Het beste kom je een keer een kijkje nemen. Wij zijn woensdag tm zaterdag vanaf 10:00 uur open!